Rozlišení doplňků stravy od léčivých přípravků

Toto sdělení by mělo napomoci spotřebitelům umět se zorientovat v nabídce trhu a naučit se odlišovat doplňky stravy od léčivých přípravků (zejména volně prodejných, tj. vydávaných bez lékařského předpisu).

I. Doplňky stravy

Doplňky stravy jsou potraviny, které se od potravin pro běžnou spotřebu odlišují vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, a které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav. Nejsou tedy určeny k léčbě či prevenci (předcházení) onemocnění.

II. Léčivé přípravky

Posuzování a schvalování léčivých přípravků v ČR je v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Na rozdíl od doplňků stravy procházejí léčivé přípravky před svým uvedením na trh registračním řízením, v jehož rámci je hodnocena jakost, bezpečnost a účinnost přípravku ve vymezených léčebných či preventivních indikacích. 

III. Rozdíly mezi doplňkem stravy a léčivým přípravkem

Níže uvádíme základní pravidla pro rozlišení doplňku stravy a léčivého přípravku.

  1. Na obalu doplňku stravy musí být podle právních předpisů uvedeno označení „doplněk stravy“.
  2. Na obalu a v příbalové informaci léčivého přípravku, kterému byla v rámci registračního řízení udělena registrace, musí být podle právních předpisů uvedeno tzv. registrační číslo.
Zdroj: SÚKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
celé znění: https://www.sukl.cz/leciva/rozliseni-doplnku-stravy-od-lecivych-pripravku